תמונת חץ ומטרה

אסטרטגיה יישומית

אבחון ומיפוי מערכי מכירות ושירות > יישום תפיסות מכירות ושירות > מנטורינג וליווי מנהלים

אבחון ומיפוי מערכי מכירות ושירות

"התואיל להגיד לי בבקשה, באיזה דרך עלי ללכת מכאן?" שאלה אליס
"זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע" אמר החתול

לפני יציאה לכל תהליך של שינוי חובה לבצע בחינה עמוקה ויסודית של מערך השירות והמכירות, שלב זה הינו אחד השלבים החשובים והקריטיים והוא נדרש במיוחד בעידן הנוכחי בו השינויים הטכנולוגיים תדירים ומהירים.

אבחון ומיפוי מערכי מכירות ושירות נותן לארגון תמונה רחבה של 360 מעלות על כל צירי העבודה של המערך. האבחון בוחן את עבודת המערך בארבע צירים מרכזיים: 

דיגיטציה * איכות הניהול * חדשנות ויצירת הזדמנויות * אנליזה ושימוש חכם בדאטה.

בתום האבחון תוצג להנהלה מצגת מקיפה, איכותית ועמוקה המהווה נקודת יציאה לדרך. התכנית תכלול את תיאור המצב המצוי, המצב הרצוי אליו נשאף להגיע והדרך אותה יש ליישם. כל זאת במטרה להגיע לשיפור וצמיחה עסקית.

המצגת כוללת ניתוחים כגון: מודלי תגמול, משפך דיגיטלי, זמינות, תקינת נציגים, שגרות ניהוליות, הזדמנויות עסקיות, שיתופי פעולה אפשריים, הגדלת הכנסות, עלויות גיוס לקוח, עלות שיחת שירות, תפוקות נציג, מערכות CRM, דאשבורד ניהולי ועוד.

אבחון ומיפוי זה, הינו כלי הכרחי וחשוב לכל מנהל הרוצה לבצע zoom out  מהעבודה השוטפת ולקבל תמונה רחבה ומקצועית.